Buteykowinkel.nl   

Een initiatief van www.buteyko-instituut.nl

         Alles voor een
    rustige ademhaling

 

 

 

Oximeter

Contec CMS50DL

Prijs: EUR 35,00

Met een oximeter kan bepalen of het hemoglobine van je bloed voldoende zuurstof opneemt.

Een normale waarde is 96-98%.

Waanneer de geregistreerde waarde laag is, kan dat wijzen op longproblemen, zoals emfyseem of slaapapneu.

Verder komt he regelmatig voor dat iemand in rust een normale waarde afleest, maar dat bij (enige) activiteit deze waarde sterk daalt.

 

Contec Oximeter

Stopwatch bestellen bij de Buteyko Winkel

Waarom deze oximeter?

Er zijn tegenwoordig erg veel oximeters op de markt. Een groot gedeelte daarvan is waarschijnlijk van twijfelachtige kwaliteit omdat ze nooit getest zijn. Zo weet ik uit ervaring dat sommige oximeters amper, of erg laat, op veranderingen reageren.

De beste oximeter is waarschijnlijk een Nonin Onyx. Maar die kost ongeveer € 180-200.

Ik denk dat deze Contec CMS50DL een goede tweede is. Het is één van de weinige betrouwbare oximeters op de markt.

Het is in 2016 (samen met vijf andere goedkope oximeters) uitgebreid getest voor Anesthesia & Analgesia, het tijdschrift van de Amerikaanse Vereniging van Anesthesisten.

Hun conclusie was:

Many low-cost pulse oximeters sold to consumers demonstrate highly inaccurate readings. Unexpectedly, the accuracy of some low-cost pulse oximeters tested here (Contec CMS50DL and Beijing Choice C20) performed similarly to more expensive, ISO-cleared units when measuring hypoxia in healthy subjects.

Thereby meeting International Organization for Standardization (ISO) criteria for accuracy.

(vertaling: Veel goedkope oximeters, die aan consumenten worden verkocht, vertonen zeer onnauwkeurige metingen. Onverwacht presteerde de nauwkeurigheid van sommige goedkope pulsoxymeters die hier zijn getest (Contec CMS50DL en Beijing Choice C20) vergelijkbaar met duurdere, ISO-goedgekeurde apparaten bij het meten van hypoxie bij gezonde proefpersonen.

Daarbij voldoen ze aan de International Organization for Standardization (ISO) criteria voor nauwkeurigheid).

Lees samenvating van het Onderzoek hier